THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN &QTKD [3/3/2]

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH 

STT
 Họ và tên
Chức vụ
 Học vị
Ghi chú
1
Nguyễn Đình Đại
Trưởng Bộ môn
TS
  
2
Lê Đức Tâm
P. Trưởng Bộ môn
ThS
  
3
Lê Thị Ái Nhân
P. Trưởng Bộ môn
ThS
  
4
Huỳnh Chung Vinh
Giảng viên
ThS
 
5
Đào Thị Bích Hồng
Giảng viên
ThS
  
6
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Giảng viên
ThS
Đang học NCS
7
Phạm Hạnh Nguyên
Giảng viên
ThS
 
8
Ngô Vũ Mai Ly
Giảng viên
ThS
 
9
Nguyễn Thị Cúc
Giảng viên
ThS
 
10
Đặng Lê Trần Vũ
Giáo viên
Cao học
 
11
Nguyễn Thùy Linh
Giáo viên
Cao học
 
12
Trần Minh Loan
Giảng viên
ThS
Chuyên viên phòng
Khảo thí & ĐBCL
13
Trần Thị Nguyên Thảo
Giảng viên
ThS
Chuyên viên phòng
Tổ chức – Hành chánh
14
Phạm Thị Phương Anh
Giảng viên
ThS
Chuyên viên phòng
Tổ chức – Hành chánh
15
Trần Trịnh Như Quỳnh
Giáo viên
Cao học
Chuyên viên phòng
Tài chính – Kế toán
16
Ngô Văn Thống
Giáo viên
Cao học
Chuyên viên phòng
Công tác Sinh viên

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn