THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
GIÁO VIÊN NCKH
DANH MỤC NHIỆM VỤ NCKH KHOA KINH TẾ ĐÃ ĐĂNG KÝ NĂM HỌC 2015-2016 [3/4/2]
DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH KHOA KINH TẾ NĂM 2015-2016 
1.   Danh sách các NV KH&CN cho phép triển khai NV KH&CN cấp trường - Nhóm 1
    STT
Tên nhiệm vụ KH&CN
Chủ nhiệm và nhóm tác giả
    01
    Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo trường Đại học Xây dựng Miền Trung
    ThS. Lê Đức Tâm
    Th/gia: ThS. Dương Văn Danh
    02
    Xây dựng quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải góp phần qua trọng trong phát triển bền vững
     TS. Trần Thị Quỳnh Như
2.   Danh sách các NV KH&CN cho phép triển khai NV KH&CN cấp trường - Nhóm 2
   STT
Tên nhiệm vụ KH&CN
Chủ nhiệm và nhóm tác giả
    01.
    Tài liệu giảng dạy: Học phần Kinh tế xây dựng 2,
bậc đại học.
    TS. Trần Thị Quỳnh Như: chủ biên; ThS. Võ Lê Duy Khánh: tham gia
    02.
    Tài liệu giảng dạy: Học tập học phần Kinh tế Xây dựng 1 (bậc Đại học)
    Ths Nguyễn Nguyên Khang: chủ biên; ThS Trịnh Văn Cần
3.   Danh sách các NV KH&CN cho phép triển khai NV KH&CN cấp trường - Nhóm 3
   STT
Tên nhiệm vụ KH&CN
Chủ nhiệm và nhóm tác giả
   01.
   Tài liệu học tập: Học phần Định mức – Đơn giá, bậc cao đẳng
    ThS. Trịnh Văn Cần: chủ biên; 
KS. Đặng Anh Tuấn
   02.
    Tài liệu học tập: Học phần Đấu thầu trong hoạt động xây dựng, bậc cao đẳng
     ThS. Võ Lê Duy Khánh: chủ biên, 
ThS. Trịnh Văn Cần
   03.
   Tài liệu học tập: Học phần Kế toán tài chính, bậc cao đẳng
     ThS. Nguyễn Đình Đại: chủ biên, 
ThS. Đào Thị Bích Hồng
   04.
   Tài liệu học tập: Học phần Thuế và quản trị thuế, bậc cao đẳng
     ThS. Ngô Vũ Mai Ly: chủ biên, 
ThS. Nguyễn Đình Đại
   05.
   Tài liệu học tập: Học phần Kế toán máy, bậc cao đẳng
     CN. Đặng Lê Trần Vũ: chủ biên, 
ThS. Nguyễn Đình Đại
   06.
   Tài liệu học tập: HP Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, bậc cao đẳng
     ThS. Lê Đức Tâm: chủ biên, 
CN. Huỳnh Chung Vinh
    07.
    Tài liệu học tập: HP Quản trị marketing, 
bậc cao đẳng
     CN. Huỳnh Chung Vinh: chủ biên
   08.
    Tài liệu học tập: HP Kế toán doanh nghiệp xây lắp, bậc cao đẳng
    ThS. Lê Thị Ái Nhân
    ThS. Đào Thị Bích Hồng
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn