THÔNG BÁO
 
TÂN SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ THAM QUAN NHÀ MÁY THACO AUTO PHÚ YÊN

Trường đại học Xây dựng Miền trung tổ chức hội đồng Tuyển dụng giảng viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền trung gặp gỡ tân sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Đọc thêm
WEBLINK
 
GIÁO VIÊN NCKH
DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (TÍNH ĐẾN 4/2018) [5/3/2]
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 
1.     Lê Đức Thường, Nguyễn Thống. Ứng dụng quy hoạch động trong điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện Sơn La. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 3 năm 2011. Tr 48-51. (ISSN 1859-4581);
2.     Lê Đức Thường, Trần Thục. Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Ba. Tạp chí Khí tượng thuỷ văn số 620 tháng 08 năm 2012. Tr 27-31. (ISSN 0866 - 8744);
3.     Lê Đức Thường. Đánh giá mâu thuẫn về sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông Ba . Tạp chí Tài nguyên nước số 3 - tháng 9 năm 2012. Tr 17-22. (ISSN 1859-3771);
4.     Lê Đức Thường, Nguyễn Thống. Ứng dụng mô hình Nam khôi phục số liệu và tính toán dòng chảy lưu vực sông Ba. Tạp chí Tài nguyên nước số 3- Tháng 9 năm 2012. Tr 32-37. (ISSN 1859-3771);
5.     Lê Đức Thường. Các vấn đề tồn tại trong khai thác, sử dụng, quản lý, quy hoạch và phát triển tài nguyên nước lưu vực sông Ba – Tạp chí Khoa học, Đại học Huế tập 74B, số 5 – Tháng 11 năm 2012. Tr 177-184. (ISSN 1859-1388);
6.     Lê Đức Thường, Nguyễn Bá Duy. Đánh giá khả năng suy thoái tài nguyên nước lưu vực sông Ba. Tạp chí Tài nguyên nước số 4 - Tháng 12 năm 2012. Tr 31-34. (ISSN 1859-3771);
7.     Lê Đức Thường, Huỳnh Thị Lan Hương. Đánh giá tác động của nước biển dâng đến xâm nhập mặn lưu vực sông Ba. Tạp chí Khí tượng thuỷ văn số 625 - Tháng 01 năm 2013. Tr 38-46. (ISSN 0866 - 8744);
8.     Lê Đức Thường. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ dòng chảy lưu vực sông Ba. Tạp chí Khí tượng thuỷ văn số 626 - Tháng 03 năm 2013. Tr 28-34. (ISSN 0866 - 8744);
9.     Lê Đức Thường, Huỳnh Thị Lan Hương. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt lưu vực sông Ba. Tạp chí Khí tượng thuỷ văn số 629 - Tháng 5 năm 2013. Tr 27-36. (ISSN 0866 - 8744).
10.Lê Đức Thường. Một số đặc điểm tài nguyên nước lưu vực sông Ba trong bài toán cân bằng nước. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế tập 81, số 3 – Tháng 6, năm 2013. Tr 165-173. (ISSN 1859-1388);
11.Lê Đức Thường, Huỳnh Thị Lan Hương. Tính toán cân bằng nước lưu vực sông Ba dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 9 năm 2013. Tr 84-90. (ISSN 1859-4581);
12.Lê Đức Thường, Nguyễn Thống. Ứng dụng quy hoạch động điều tiết tối ưu hồ chứa thuỷ điện Sơn La.Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, năm 2011. (ISSN 1859-4581).
13.Lê Đức Thường. Xây dựng quy trình tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông. Tạp chí Tài nguyên nước số 4 - Tháng 10 năm 2016. Tr 54-57. (ISSN 1859-3771);
14.Lê Đức Thường, Đào Xuân Trà, Trần Thị Tuyết Trinh. Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Ba dưới tác động của biến đổi khí hậu.Tạp chí Tài nguyên nước số 1 - Tháng 01 năm 2017. Tr 54-62. (ISSN 1859-3771);
15.Lê Đức Thường. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Tài nguyên nước số 1 - Tháng 01 năm 2018. Tr 72-81. (ISSN 1859-3771);
16.Thuong Duc LE, Huy Thanh VO. Vulnerability Assessment of Water Resources for Ba River under Climate Change.The International Seminar of “NIT, Gifu College” and Partner Universities –Environmental Sustainability, Disaster Prevention and Reduction, and Engineering Education – Gifu, Japan (March18th – 19th 2018)
17. Lê Văn Thái, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Duy Liêm. 2017. Ứng dụng công nghệ Gis và phương pháp phân tích thứ bậc AHP trong đánh giá phân vùng thích hợp nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus Vannamei) tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Tạp chí Khoa học – Đại học Huế, tập 126 số 3C; 109-119; (ISSN 1859–1388;
 

 
 
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:khoakythuathatangdothi@muce.edu.vn